A. VSTUP DO DOTAČNÍHO PORTÁLU MČ PRAHA 14

1. Registrace do systému - vytvoření účtu

Registrovat se můžete na adrese https://dotace.praha14.cz/ (modré tlačítko "Registrovat se" uprostřed stránky nebo v horním menu).

Pro registraci nepotřebujete zadat nic víc, než svou e-mailovou adresu a heslo. Veškeré další informace o vaší osobě (právnická, fyzická, bydliště, sídlo, IČO, atd. se vyplňují až po registraci, kdy vstoupíte do systému a nastavíte si svou identitu)

Na zadanou e-mailovou adresu vám přijde registrační mail s návodnou informací.

2. Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete své heslo pro přihlášení do systému, je možné si jej znovu vyžádat stiskem žlutého tlačítka "Zapomenuté heslo" na https://dotace.praha14.cz/ . Po zadání e-mailové adresy, kterou jste použili při registraci, vám do ní přijde odkaz, na kterém si můžete nastavit heslo nové.

Pokud vám e-mail nedorazí (vyčkejte alespoň 1 hodinu), kontaktujte IT podporu na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz.

3. Správa vašeho účtu v systému

Cesta k práci s vaším účtem je k dispozici po stisku šipky u vašeho e-mailu vpravo nahoře na obrazovce. V rozbaleném menu si vyberete, co chcete dělat s účtem.

B. HLAVNÍ STRÁNKA - ORIENTACE V PORTÁLU

0. Začínáme...

Prvním krokem po přihlášení do portálu by mělo být vyplnění identity, následně doporučujeme zorientovat se v portálu. Níže uvedené body jsou seřazeny dle umístění na hlavní stránce portálu a měly by vám pomoci v orientaci.

1. Moje žádosti

V sekci Moje žádosti se stiskem červeného tlačítka dostanete ke svým žádostem.

Zde je pak možné žádosti:

 • vytvořit
 • editovat
 • vytisknout
 • odeslat - podat
 • smazat
 • sdílet

Sekce lze otevřít zároveň stiskem textu "Moje žádosti" v levé horní části obrazovky.

2. Moje identita

V sekci Moje identita si nastavíte vlastní identifikaci vás jako subjektu pro podávání žádostí v dotačních programech MČ Praha 14.


VYPLNĚNÍ :

Vyberte si, zda máte IČO nebo jste Fyzická osoba zaškrtnutím políčka (formulář se upraví pro zápis potřebných údajů)

 1. IČO nemám - vyplňte:
 2. Fyzická osoba nepodnikající - identifikace žadatele:
 3. Vyplňte tituly, jméno, příjmení, datum narození
 4. Právnické osoby, v nichž má žadatel právnický podíl
 5. vyplňte všechny políčka dle nadpisů, pokud máte podíly v právnické osobě
 6. Trvalá adresa / Sídlo právnické osoby
 7. vyplňte adresu dle vašeho platného OP
 8. Kontaktní informace
 9. vyplňte e-mail, telefon a ID datové schránky (zde uvedené kontaktní údaje budou užity v komunikaci s vámi ohledně případné dotace a s ní související agendy, uvádějte kontakty, které jsou platné a na kterých jste k dostižení)
 10. Bankovní spojení
 11. Vyplňte název banky, číslo účtu a kód banky (v případě přidělení dotace je nutno při podpisu smlouvy předložit originál potvrzení o vedení účtu)
 12. Upřesnění informací o žadateli
 13. Vyplňte v případě potřeby doplnění informací uvedených výše
 14. IČO mám - vyplňte:
 15. IČO bez mezer - stiskem zeleného tlačítka "Načíst data z ARES" vyplníte ověřeně část dalších údajů
 16. Právnická osoba/Fyzická osoba podnikající
 17. doplňte DIČ, bylo-li vám přiděleno
 18. Osoby s podílem v této PO - poctivě přečtěte tučný text v modrém poli, v případě nejasností kontaktujte zodpovědnou osobu za program, ve kterém chcete podat žádost
 19. vyplňte podíly osob v této PO
 20. Právnické osoby, v nichž má žadatel přímý podíl
 21. vyplňte dle pravdivých skutečností případné podíly
 22. Trvalá adresa/Sídlo právnické osoby
 23. vyplní se z ARESu (v případě, že chcete zasílat na jinou adresu, zaškrtněte políčko "Zadat jinou doručovací adresu" a vyplňte)
 24. Kontaktní informace
 25. vyplňte e-mail, telefon a ID datové schránky (zde uvedené kontaktní údaje budou užity v komunikaci s vámi ohledně případné dotace a s ní související agendy, uvádějte kontakty, které jsou platné a na kterých jste k dostižení)
 26. Bankovní spojení
 27. Vyplňte název banky, číslo účtu a kód banky (v případě přidělení dotace je nutno při podpisu smlouvy předložit originál potvrzení o vedení účtu)
 28. Upřesnění informací o žadateli
 29. Vyplňte v případě potřeby doplnění informací uvedených výše

ULOŽTE ZADANÉ INFORMACE

3. Dotační fondy

V sekci Dotační fondy se stiskem tlačítka dostanete ke struktuře dotačních fondů, oblastí, programů a podprogramů financovaných z rozpočtu MČ Praha 14. Žádosti se podávají na základě vypsaných Výzev.

4. Dotační výzvy

V sekci Dotační výzvy naleznete aktuálně vypsané výzvy,

C. KONTAKTY

1. Sociální a návazné služby

Lenka Košťáková Mgr. - Koordinátor plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ÚMČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9

Telefon: 225 295 346

E-mail: lenka.kostakova@praha14.cz

2. Kultura a umělecká činnost

Ing. Zdenka Rehbergerová - Referentka kultury, Oddělení strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty

Dočasné pracoviště ÚMČ Praha 14

nám. Plk. Vlčka 695/8, Praha 9

Telefon: 225 295 278

E-mail: zdenka.rehbergerova@praha14.cz

3. Sport, volný čas, MA 21 a globální témata

Zora Straková - Referentka rozpočtů, dotací a komunitního plánování Oddělení strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty

ÚMČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9

Tel.: 225 295 344

E-mail: zora.strakova@praha 14.cz